Lidmaatschap

Een deelname kan per eerste van iedere maand ingaan en de deelnameperiode heeft een duur van 1 jaar. Om deelnemer te worden dient men een inschrijfformulier in te vullen en deze in te leveren bij het managementteam.

Het managementteam of een daarvoor aangewezen persoon / commissie neemt de aanvraag in behandeling en zal binnen 2 weken na de aanvraag laten weten of een deelname mogelijk is. Indien een deelname mogelijk is dient men het deelnamegeld over te maken naar het daarvoor bestemde rekeningnummer. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Na ontvangst van het deelnamegeld zal men officieel worden geïntroduceerd als deelnemer van ZakenNet Vechtdal.

Het deelnamegeld bedraagt € 250,- per jaar (tarief 2015).
Indien men de deelname wenst te beëindigen dient men dit 2 maanden voor het verstrijken van de lidmaatschapsperiode schriftelijk kenbaar te maken bij het managementteam. Het managementteam is vanaf dat moment bevoegd om actief potentiële deelnemers te benaderen die de vrijgekomen branche vertegenwoordigen.